رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

رو نوشت 3

آخی

دلم تنگ شده بود واسه بگم بگم شنیدن که بازم شنیدم.

دلم تنگ شده بود واسه شنیدن انتقادی که آخرش میرسه به تخریب.

دلم تنگ شده بود واسه کسایی که به اسم حق از منافعشان حمایت میکنند.

دلم تنگ شده بود واسه گیر های اللکی.

دلم تنگ شده بود واسه توجیه های بی اساس.

دلم تنگ شده بود واسه ..............

اینشاالله که خدا عاقبت به خیرمون کنه


رونوشت 2

هیچ وقت نامید نشو حتی 

اگه خیلی تلاش کرده باشی و به اون نتیجه ی دلخواهت نرسی.

چون خدایی که بالا سرته همه ی جوانب کارتو میبینه پس هیچ وقت ناامید نشو

هرگز هرگز هرگز

مطمئن باش جواب تلاش ها تو خدا میده حتی بیشتر از او تلاشت

رونوشت 1

بسم الله نور...

یا الله می دونم نمی تونم شب قدر درک کنم.

حتی نمی تونم ازش درست ااستفاده کنم.

ولی میدونم تو مهربونی و رحمان و رحیمی.

و همیشه بهرینو برای من خواستی با ایکه بدترینم.

یا الله به حرمت این شب ها و بزرگ مرد تاریخ بشریت اجازه نده یه لحظه ام از شما دور بشم.