رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

رو نوشت 5{ محرم و صفر در قاب قلبم حک شده}

یک دل پر از گناه و دو ماه پر از وفا

                                         دو ماه نوکری و دو ماه سینه سزنی

دو ماه سیاه پوشی و گریه و عزا

                                        دو  ماه عجز وناله و گریه و دعا

دو ماه رویای حرم را در خواب دیدن

                                       دو ماه لبیک گویان و در رویا دویدن

دو ماه گویم حسین در خواب و در بیداریم

                                       تا بگویی جانم ای نوکر آزاده ام

دو ماه شب جمعه زیارت الحسین

                                        خواندن آن هم در هوای حرمت

دو ماه حسین جان ریخت اشکم برایت

                                        آرزوم اینست که آخر بمیرم برایت